top of page

Wat zijn de verplichte gegevens op uw factuur?Als u in Nederland goederen of diensten koopt, krijgt u van uw leverancier een factuur. Deze factuur moet aan een aantal eisen voldoen. Op elke factuur die u krijgt moeten de volgende gegevens staan:

 • de naam en het volledige adres van de leverancier

 • het btw-identificatienummer van de leverancier

 • uw naam en uw volledige adres

 • het factuurnummer

 • de factuurdatum

 • datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd

 • de hoeveelheid en soort geleverde goederen

 • de aard en het soort geleverde diensten

Voor elk btw-tarief of vrijstelling moet op de factuur vermeld staan:

 • de prijs per stuk of eenheid, exclusief btw

 • eventuele kortingen als die niet in deze prijs zijn opgenomen

 • het toegepaste btw-tarief

 • de vergoeding (de prijs exclusief btw)

 • bij vooruitbetaling: de datum van betaling als die afwijkt van de factuurdatum

 • het btw-bedrag

 • het totaal bedrag inclusief btw

In sommige gevallen moet ook uw btw-identificatienummer op de factuur staan. Dat is het geval bij export van goederen naar andere EU-landen en bij bepaalde diensten, die daarmee samenhangen, zoals vervoersdiensten. Ook bij verlegging moet uw btw-identificatienummer op de factuur worden vermeld.

Verder moet uit de factuur blijken of een bijzondere btw-regeling van toepassing is.


Bron; de belastingdienst

15 weergaven0 opmerkingen
bottom of page